RADOŚĆ PODRÓŻOWANIA

Wioletta w podróży

Górskie odznaki turystyczne

Odznak turystycznych jest wiele 🙂 część z nich udało mi się zebrać poniżej. Ale wiadomo nie są to wszystkie.
W większości przypadków udział w jednym projekcie – nie wyklucza zdobywania punktów w innym;-)

Poniższa lista zawiera:

Do uzupełniania mam m.in. tatrzańskie i sudeckie odznaki 🙂

Górska Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajowej

PTTK-GOT

GOT PTTK – czyli, Górska Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajowej

Moje zdobycze:

 • popularną odznakę zdobyłam w 2021
 • małą brązową odznakę zdobyłam w 2021
 • małą srebrną odznakę zdobyłam w 2022
 • małą złotą odznakę uzyskałam w 2023

Regulamin odznaki.

Książeczka do zdobywania odznak do kupienia w oddziałach PTTK, internecie i w schroniskach, czasami w punktach opłaty za wejście do Parku Narodowego.

Górska Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Diadem Polskich Gór – PTTK Wrocław

Informacje ogólne:

 • Organizator: Oddział Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 • Książeczka:
  • do kupienia u organizatora
  • lub dowolny dzienniczek zdobywania szczytów
 • Liczba szczytów do zdobycia: 80
 • Regulamin odznaki

Moje zdobywanie odznaki:

 • Szczyty z listy zdobywam przy okazji realizacji innych projektów górskich
 • Zobacz moje wędrówki szlakiem Diademu Polskich Gór

Korona Gór Polskich

Korona Gór Polskich

 • Do zdobycia jest tylko 28 szczytów.
 • Na część szczytów można wjechać kolejką.
 • Rekordziści zdobyli odznakę w ciągu 72 godzin.
 • jest trochę kontrowersji wokół tej odznaki (np. wyborem szczytów w poszczególnych pasmach, wysokością etc – zobacz)
 • przy weryfikacji nie brane są szczyty zdobyte przed przystąpieniem do klubu i zakupieniem książeczki

Strona poświęcona odznace\

Klub Zdobywców Koron Gór Rzeczypospolitej Polskiej

Tysięczniki Trzech Narodów – PTT

Informacje ogólne:

 • Organizator: PTT Oddział w Bielsku-Białej
 • Odznaka trójstopniowa:
  • brązowa – zdobycie 20 szczytów, w tym przynajmniej po jednym szczycie w wybranym paśmie górskim w każdym kraju.
  • srebrna – zobycie 30 szczytów niezdobytych wcześniej, w tym przynajmniej po jednym szczycie w dwóch wybranych pasmach górskich każdego kraju, niezaliczonych w stopniu brązowym;
  • złota – zdobycie 40 szczytów niezdobytych wcześniej, w tym przynajmniej po jednym szczycie w trzech wybranych pasmach górskich każdego kraju, niezaliczonych w poprzednich stopniach.
 • W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień
 • Każdy stopień odznaki można zdobywać w dowolnej liczbie lat.
 • Regulamin odznaki

Moje zdobywanie odznaki:

 • aktualnie nie planuje organizacji wędrówek z myślą o tej odznace
 • szczyty zdobywam z listy przy okazji wędrówek po górach, ale nie spełniam warunku że muszę mieć szczyty w jednym roku z 3 krajów, wiec …
 • odznaka wymagająca zaangażowania

Beskidy

Mała Korona Beskidów – PTTK w Bielsku-Białej

Informacje ogólne:

 • Organizator: PTTK w Bielsku-Białej
 • Odznaka Jednostopniowa
 • Liczba szczytów: 15
 • Odznaka do zdobycia okresie 3 lat od momentu odbycia pierwszej wycieczki.
 • Regulamin odznaki

Moje zdobywanie odznaki:

Wielka Korona Beskidów – PTT

Informacje ogólne:

 • Organizator: Oddział PTT w Chrzanowie
 • Odznaka wielostopniowa.
  • Pierwszy stopień, stanowią cztery niezależne odznaki:
   • „Korona Beskidów Polskich”,
   • „Korona Beskidów Czeskich”,
   • „Korona Beskidów Słowackich”
   • „Korona Beskidów Ukraińskich”.
  • Drugim stopniem jest „Wielka Korona Beskidów”.
 • Książeczka:
  • można zamówić via mail u organizatora
  • można kupić w oddziale PTT
  • można zdobyte szczyty ewidencjonować w Wykazie górskich wycieczek do OKT PTT WKB (formularz u organizatora)
 • Regulamin Odznaki

Moje zdobywanie odznaki:

 • w trakcie, przy okazji innych górskich projektów.

Korony Polskich Beskidów – PTTK Bochnia

Informacje ogólne:

 • Organizator: Oddział PTTK w Bochni
 • Liczba szczytów do zdobycia: 10
 • Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony
 • Książeczka:
  • brak dedytkowanej
  • można użyć PTTK GOT, KGP, dowolnej
  • można prowadzić w zeszycie „dziennik wycieczek”
 • Regulamin odznaki

Moje zdobywanie odznaki:

 • szczyty zdobywam przy okazji innych projektów górskich
 • zobacz moje trasy prowadzące na te 10 szczytów.

Korona Beskidu – PTTK Kraków

Informacje ogólne:

 • Organizator: Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie.
 • Odznaka jest jednostopniowa.
 • Liczba szczytów do zdobycia: 28
  • Czechy: 1
  • Słowacja: 6
  • Polska: 8
  • Ukraina: 12
 • Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 • Książeczka Odznaki Korona Beskidów
  • o możliwość zakupu – zapytaj organizatora
 • Regulamin odznaki

Moje zdobywanie odznaki:

Żywiecka Korona Beskidów – PTTK Żywciec

Informacje ogólne:

 • Organizator: O/Babiogórski PTTK w Żywcu
 • Odznaka jest jednostopniowa.
 • Liczba szczytów do zdobycia: 40 z listy 115, w tym obowiązkowo: Babia Góra, Skrzyczne, Czupel, Pilsko i Grojec.
 • Do odznaki uwzględniane są szczyty zdobyte po dniu 14.05.2020 r.,
 • Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony
 • książeczka:
  • książeczce GOT
  • dowolny dzienniczek wycieczek
 • Regulamin odznaki
 • Wykaz szczytów

Moje zdobywanie odznak:

 • w trakcie, przy okazji innych górskich projektów
 • jak patrzę na listę szczytów – to całkiem nieźle mi idzie.. chyba czas na księgowość górską i zgłoszenie się do weryfikacji 🙂

Miłośnik Beskidu Małego

Informacje ogólne:

 • Organizator: Klub Zdobywców Korony Europy
 • Odznaka – wielostopniowa
  • Miłośnik Beskidu Małego I (stopień brązowy, srebrny, złoty);
  • Miłośnik Beskidu Małego II (stopień brązowy, srebrny, złoty);
  • podwójny Miłośnik Beskidu Małego (stopień platynowy).
 • Brak ograniczeń czasowych
 • Książeczka „Miłośnik Beskidu Małego”
  • o możliwość zakupy zapyta organiatora
 • Regulamin odznaki.

Tysięczniki Bieszczadów

Informacje ogólne:

 • Odznaka wielostopniowa
 • Liczba stopni odznaki: 8
 • Liczba szczytów do zdobycia: 40
 • Brak kryteriów czasowych
 • Można zgłosić również szczyty zdobyte wcześniej
 • Książeczka do upamiętniania przejść:
  • do kupienia via mail u organizatora odznaki
 • Zobacz regulamin odznaki.

 • Rekordziści zdobyli te 40 szczytów w 36 godzin.

Moja odznaka za zdobycie Bieszczadzkich Tysieczników

 • W 2022 roku zdobyłam Platynową najwyższą odznakę podczas jednego wyjazdu w Bieszczady
 • Zobacz moje wędrówki szlakami prowadzącymi na szczyty.

Korona Bieszczadów – PTTK Sanok

Informacje ogólne:

 • Organizator: PTTK SANOK
 • Odznaka jednostopniowa
 • Liczba szczytów do zdobycia: 15
 • Brak ograniczeń czasowych
 • Książeczka:
  • do kupienia w oddziale PTTK Sanok
  • do zamówienia via mail u organizatora
 • Zobacz: Regulamin organizatora

Moja odznaka Korony Bieszczadów:

Bieszczadzkie Panoramy

Informacje ogólne:

 • Organizator: Łowcy Widoków
 • Odznaka wielostopniowa (3 stopnie)
 • Liczba miejsc: 35
 • Zobacz zasady dotyczące odznaki.

A Ty jakie odznaki górskie zdobywasz? jakich brakuje na tej liście