RADOŚĆ PODRÓŻOWANIA

Wioletta w podróży

Trójstyki

Trójstyk, czyli punkt styku 3 granic. W moim przypadku chodzi o trójstyki granicy Polskiej z dwoma sąsiadami. Przed rozpadem ZSRR i Czechosłowacji mieliśmy tylko dwa trójstyki. Teraz mamy ich sześć, czyi mamy trójstyki:

Do tego, że trójstyki stały się celem mojej podróży przyczyniła się przesympatyczna para, która spotkałam na szlaku w Bieszczadach. Opowiadali oni o swoich wojażach i zainspirowali mnie. Pomyślałam, że to fajny pomysł by zobaczyć polskie trójstyki, a przy okazji zobaczyć ich sąsiedztwo.

Mój plan to zrobienie każdemu słupkowi polskiemu z numerem 1 zdjęcie. Ale, niestety nie zawsze było to możliwe np. na granicy z Polsko-Litewsko-Rosyjskiej i Polsko-Litewsko-Ukrańskiej. Te dwa ostatnie trójstyki – obecnie (2023) są one ogrodzone.

Każdy z trójstyków jest inny. Nie ma standardu trójstyków, chociaż są punkty wspólne:-)

W przypadku niektórych granic, trzeba się punktu styku naszukać, w innych przypadkach są one łatwo dostępne.

Odwiedziny na Trójziemiu – czyli, granicy Polsko-Czesko-Niemieckiej, wiązały się z przejściem przez elektryczny płot, i rozglądaniem za dziczkami.. chociaż podejrzewam, że w ciągu dnia to one rezydują gdzieś indziej…

Są też granice, gdzie z góry otrzymuje się informacje, że nawet obejście słupka może wiązać się z przymusową wycieczką na wschód. Takie informacje dotyczą przede wszystkim granicy z Rosją, tu ponoć dowodem świadczącym na niekorzyść zwiedzającego mogą być również zdjęcia, zrobione i publikowane w sieci. Ahoj, przygodo.. 😉


Przydatne linki dotyczące trójstyków:

  • O trójstykach na stronie National Geographic
  • O ogólnopolskiej Kolarskiej Odznace „Trójstyki granic” na stronie PTTK
  • Na stronie powiatu suwalskiego są informacje o trójstyku na granicy Polsko-Rosyjsko-Litewskiej, czyli na biegunie zimna
  • Na temat poruszania się po trójstyku Polsko-Litewsko-Rosyjskim, można przeczytać na stronie gołap.info
  • Coś dla kolekcjonerów: znaczki turystyczne z napisem Trójstyk. Gapa ze mnie, nie mam ani jednego znaczka..

Zobacz trójstyki, które udało mi się zdobyć: