RADOŚĆ PODRÓŻOWANIA

Wioletta w podróży
MazowieckieŚwiątynieSzlak Książąt Mazowieckich

Kościół obronny w Brochowie

Ten kościół kojarzył mi się z rodziną Chopinów, to w końcu tutaj wzięli ślub rodzice Fryderyka Chopina i tu był on ochrzczonych. Ale teraz będzie mi się kojarzył jeszcze z jedna rzeczą, że ten kościół to miejsce nie tylko gdzie wznosi się modlitwy do Boga by otoczył opieką, ale kościół w którego wieżach były i są armaty. Więc, tak jak by sama wiara nie wystarczała (bez obrazy).

ciąg dalszy nastąpi