RADOŚĆ PODRÓŻOWANIA

Wioletta w podróży

Franciszek Dionizy Kniaźnin